Història


El dolor de les persones ha inspirat la meva carrera professional des de l’inici.

La meva història


El dolor de les persones ha inspirat la meva carrera com a metge des del començament.

Em Dic Mercè, la meva vida ha estat marcada per l’estreta relació que mantenia amb la meva àvia materna. Ella patia dolor crònic i cap classe de medicació l’alliberava del seu patiment. Aquest dolor em va inspirar a estudiar Medicina, especialitzar-me primer en Rehabilitació i més endavant en Tractament del Dolor.

Vaig comprendre que hi ha moltes persones amb dolor i que aquest té un gran impacte en les seves vides. No sempre se li dona la importància que mereix, molts pacients estan limitats i es senten incompresos.

Des de 2003 he treballat en diferents hospitals i corporacions, sempre prestant atenció al dolor dels pacients a càrrec meu. El 2019 inicio el projecte més personal CLÍNICA SALVANS DOLOR MUSCULAR I ARTICULAR, dedicat exclusivament al dolor. En aquests anys, buscant solucions que ajudin als pacients, que comportin pocs efectes secundaris i resultats a llarg termini, m’he endinsat en la MEDICINA REGENERATIVA. En aquest camp he trobat tot el buscava: Autoregeneració del cos, mínims efectes secundaris i precisió en l’aplicació. Em sento completament motivada a millorar, en contacte amb grans especialistes, amics, i el més important: l’alegria de pacients que poden recuperar la seva vida després del dolor.

Moltes gràcies a tots/es els/les pacients que han confiat per a poder créixer junts!!