Mètode


En el món de la medicina del dolor fins ara, hi ha hagut un excés de fàrmacs i cirurgia que podrien minimitzar-se amb un enfoc mèdic rehabilitador adequat.

Coneix el nostre mètode

Un terç de la població pateix d’algun dolor cònic, ha provat diferents tractaments sense millora, a més se sent incomprès i molt medicalitzat pels sanitaris. Creu que ha de resignar-se a viure així i se sent limitat en el seu dia a dia i això el va afectant progressivament la seva qualitat de vida.

Avui, en el món de la medicina del dolor, hi ha un excés de prescripció de fármacs i cirurgies que podrien minimitzarse si s’aplica un diagnòstic i tractament correcte del dolor. El nostre enfoc, busca disminuir efectes secundaris i complicacions donant total control a cada pacient.

Per poder controlar el teu dolor, disfrutar més de la vida i disminuir tractaments innecessaris hem creat la nostra fórmula. Una fórmula que no banalitza el dolor. Tu ets el protagonista del teu dolor, perquè ningú com tu coneix el teu cos i el teu dolor.

Fórmula mèdica rehabilitadora de control del dolor:

MENOR IMPACTE AL COS + RUTINES DE VIDA = CANVI²

Menor impacte: Es prioritzen tractaments localitzats recolzats amb les tecnologies més avançades, per garantir precisió i seguretat amb el mínim impacte al cos, disminuint la sensació de dolor de manera ràpida. Minimitzant els tractaments farmacològics i les cirurgies.

Rutines de vida: Des d'una àmplia experiència mèdica rehabilitadora s'integren coneixements de diferents àrees que ens permeten dissenyar-te una solució òptima adaptada a la teva forma de viure, utilitzant des de la màxima tecnologia fins als petits detalls.

Canvi²: Cada un dels nostres tractaments dins i fora de la consulta es potencien per garantir-te un canvi més gran en la teva qualitat de vida. Dotan-te d'eines per millorar el dolor en les àrees del teu dia a dia on més t'impacti, per realment prevenir o minimitzar els episodis futurs, que et permetrà viure millor.

DEMANA'NS CITA